طرح اجرای توافق هسته ای در کمیسیون های انرژی و امنیت ملی تصویب شد

حق نشر عکس MEHR

با تصویب سریع طرح اجرای برنامه جامع هسته ای (برجام) در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و همچنین کمیسیون انرژی مجلس، این طرح برای تصویب نهایی آماده رای گیری در صحن علنی شد.

نوذر شفیعی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس عصر دوشنبه ۱۳ مهر اعلام کرد که این طرح، که نام کامل آن "طرح اقدام متناسب و متقابل دولت در اجرای برجام" است، "فردا به هیات رئیسه تقدیم می شود و احتمالا در جلسه روز یکشنبه هفته آتی مجلس مورد بررسی قرار می گیرد".

دیروز در مجلس ایران، ۱۵۹ نماینده به دو فوریت این طرح رای مثبت، ۶۲ نماینده رای منفی و ۱۰ نفر رای ممتنع دادند، اما چون برای تصویب دو فوریت آن دو سوم آرای مثبت نمایندگان حاضر لازم بود به تصویب نرسید. در صورت تصویب دو فوریت طرح اجرای برجام، این طرح باید حداکثر تا ۷۲ ساعت بعد برای تصویب نهایی در صحن علنی مجلس به رای گیری گذاشته می شد.

در جلسه دیروز، نهایتا یک فوریت طرح اجرای برجام با ۱۶۸ رأی موافق در مقابل ۵۷ رأی مخالف و ۹ ممتنع به تصویب رسید که به معنی بررسی خارج از نوبت آن در کمیسیون های تخصصی و سپس، رای گیری خارج از نوبت در صحن علنی مجلس بود، اما برای تصویب آن سقف زمانی مشخصی وجود نداشت.

در صورتی که این طرح روز یکشنبه آینده در صحن علنی به رای گیری گذاشته شود، با توجه به معمول نبودن برگزاری جلسات علنی مجلس در روزهای پنجشنبه تا شنبه، در عمل تفاوت زیادی میان دوفوریتی و یک فوریتی بودن آن ایجاد نشده است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفته است که در هنگام بررسی طرح اجرای برجام "در جزئیات طرح های جایگزین فراوانی مطرح شده" اما "هیچ کدام از این طرح ها رای نیاورده و طرح اصلی تصویب شده است".

همزمان، حسین امیری خامکانی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس اعلام کرده که این کمیسیون طرح اجرای برجام را با "تغییر جزئی" در یکی از بندهای آن تصویب کرده و به هیات رئیسه مجلس ارسال کرده است.

بر اساس طرح اجرای برجام، به دولت ایران اجازه داده می شود تا "در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی" و مشروط به در نظر گرفتن ۹ ملاحظه، توافق هسته‌ای با گروه ۱+۵ را به مرحله اجرا بگذارد.