پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

عدالت انقلابى - مستند

این ویدئو مستندی از بی‌بی‌سی فارسی درباره دادگاه‌های انقلاب در جمهوری اسلامی ایران است.