خروج اسماعیل گرامی مقدم از زندان با وثیقه یک میلیارد تومانی

حق نشر عکس Sahamnews

اسماعیل گرامی مقدم ٬‌سخنگوی حزب اعتماد ملی، با سپردن وثیقه یک میلیارد تومانی به طور موقت از زندان اوین آزاد شد.

به گزارش سایت سحام نیوز، آزادی آقای گرامی مقدم در شرایطی صورت گرفت که پزشکی قانون و پزشک زندان اوین٬ تاکید کرده بودند که وی باید برای "ادامه روند درمان چشم" و "خارج کردن ۱۵ ترکش از بدنش" تحت مداوا قرار بگیرد.

نعمت احمدی، وکیل اسماعیل گرامی مقدم، ۱۰ روز پیش گفته بود که موکلش بر اثر بیماری "تقریبا بینایی‌ خود را از دست داده و این مساله مورد تایید نظام پزشکی قرار گرفته است".

آقای احمدی افزوده بود: "پزشکی قانونی اعلام کرده که ایشان (اسماعیل گرامی مقدم) امکان تحمل حبس را ندارد."

پیشتر گزارش شده بود که در طول دوران بازداشت، دو بار سر آقای گرامی مقدم به علت کمبود بینایی و برخورد به اجسام سخت دچار شکستگی شده است.

اسماعیل گرامی مقدم، که در جریان انتخابات ریاست جمهوری دهم مشاور مهدی کروبی بود، پس از اعتراضات سال ۱۳۸۸ به هند رفت و پس از آن هم مدتی در مالزی ساکن بود.

اسماعیل گرامی مقدم تیر ماه امسال پس از بازگشت به ایران در فرودگاه امام خمینی تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.