پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

حملات پاریس و نگرانیهای امنیتی ایران

حمله های چند روز گذشته گروه دولت اسلامی در لبنان و فرانسه زنگ خطر را برای بسیاری از کشورها به صدا درآورده است به خصوص کشورهایی که به نحوی در سوریه و عراق درگیر جنگ با این گروه هستند. از جمله ایران! تازه ترین اظهار نظرهای مسئولان ایرانی، حاکی از نگرانی های امنیتی این کشور در مورد خطر حملات احتمالی گروه دولت اسلامی است.

مهدی بیگی گزارش می دهد.