پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ویدئوی دریافتی از تجمع علیه عبدالواحد موسوی لاری

روز پنجشنبه چند نفر در مقابل محل سخنرانی آقای موسوی لاری تجمع کردند که حسین نقوی حسینی هم در میان آنان بوده است. ایلنا نوشته است که "هجوم" افرادی که می‌خواستند مانع از سخنرانی آقای موسوی لاری شوند باعث شد عمامه از سرش بیفتد.