نسرین ستوده: اگر مرد بودم٬ باز همین بودم

حق نشر عکس NA

اگر مرد بودم ...

این اگری است که کمتر با خودم٬ آن را تکرار کرده ام. چون اصلا نیازی به آن ندیده ام. هرگز فکر نمی کردم اگر مرد بودم جایگاهی را اشغال می کردم٬ همچنان که وقتی زن بودم اتفاق خاصی نیفتاد.

اصولا همانطور که هرگز دوست نداشتم روابط افراد بر اساس جنسیت شان بنا گذاشته شود٬ خودم هم در این چارچوب به وضعیتم نگاه نکردم.

بنا براین کوتاه ترین پاسخی که می توانم به این سوال بدهم این است که اگر مرد بودم هم در همین وضعیت قرار داشتم. چون هرگز خود را زندانی امر و نهی های جامعه نمی کردم.

آنچه زندگی مرا٬ خوب یا بد ساخته است جنسیتم نبوده است٬ رنجی بوده است که از آن رو برنگردانده ام.

دیدگاه‌‌های دیگر را در این صفحهببینید

______________________________________________________________________________________

بی‌بی‌سی فارسی مانند سالهای گذشته، امسال هم صفحه ویژه‌ای درباره زنان خواهد داشت با عنوان ۱۰۰ زن. به همین مناسبت از زنان موفق جامعه خواسته‌ایم که مطلبی کوتاه با این عنوان برای‌مان بنویسند: اگر زن نبودم؛ یادداشتی درباره خودشان و اینکه با توجه به جایگاه اجتماعی که اکنون دارند که شاید به دلیل زن بودن برای رسیدن به هدفشان دشواری‌های فراوانی را پشت سرگذاشته که احتمالا همکاران مردشان کاملا از این مشکلات به دور بودند، اگر زن نبودند در چه موقعیتی قرار داشتند.

مطالب مرتبط