پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تهدید داعش در ایران چقدر جدی است؟

این روزها در تهران حضور پلیس بیش از پیش محسوس است. رییس پلیس تهران می گوید این حضور نوعی مانور است و می گویند می خواهند آماده برخورد با هرگونه تهدید احتمالی باشند. تهدیدی که این روزها بیش از هر چیز به گروه موسوم به دولت اسلامی نسبت داده می شود. نگین شیرآقایی به دنبال پاسخ این سوال رفته که چقدر تهدید داعش در خاک ایران جدی است؟