پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جنجال سیب زمینی در ایران

در ایران بحث بر سر ازبین بردن صدها تن سیب زمینی، داغ شده. از آنهایی که مسئولان را به بی رگی و هدردادن غذا متهم می کنند تا دیگرانی که از این تصمیم دفاع می کنند و از سیاسی کاری و تلاش برای سرخ کردن دولت می گویند. حالا قرار شده سازمان بازرسی کل کشور ته و توی آن را دربیاورد. مجید خیام دار نگاهی کرده است به این اختلافات.