پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سهم ایران در گرم شدن زمین

ایران هم در فهرست 10 کشوری است که در آلودگی و گرم شدن زمین بیشترین سهم را دارند. دولت حسن روحانی وعده داده به مسائل محیط زیستی اولویت بدهد و اخیرا رهبر ایران هم به روسای سه قوه دستور داد بکوشند به اقتصاد سبز و کم کربن روی بیاورند. سیاوش اردلان به سهم و مسئولیت ایران در گرم شدن زمین نگاه کرده است.