هواپیمای ماهان در ترکیه با گارد ریل برخورد کرد

حق نشر عکس yjc.ir

یک هواپیمای ایرباس ٣١٠ شرکت ایرانی ماهان در فرودگاه آتاتورک استانبول، در ترکیه، پس از فرود به گارد ریل فرودگاه برخورد کرد.

این حادثه هیچ تلفاتی نداشته است.

فرامرز سروی، معاون فنی هواپیمایی ماهان، به خبرگزاری‌های ایرانی گفته است که این هواپیما بدون مشکلی فرود آمده، اما سیستم ترمز آن برای توقف کامل درست کار نکرده است.

آقای سروی گفته است: "علت عمل نکردن پارکینگ‌بریک هواپیما با بررسی جعبه سیاه توسط سازمان هواپیمایی ترکیه بررسی می‌شود."

به گفته او این هواپیما آسیب جدی ندیده است.