پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ایران: اجازه دخالت در برنامه نظامی کشور را نمی‌دهیم

وزارت خارجه ایران در واکنش به احتمال وضع تحریمهای جدید آمریکا علیه برنامه موشکی ایران، گفته به هرگونه مداخله آمریکا قاطعانه پاسخ خواهد داد. سخنگوی وزارت خارجه ایران در عین حال گفته که موضوع موشکی ایران ارتباطی با توافق برجام ندارد. پیش از این، روزنامه وال استریت ژورنال نوشته بود که دولت باراک اوباما قصد دارد چند مقام ایرانی را به دلیل نقششان در توسعه برنامه موشکی در فهرست تحریم قرار دهد.

جمال الدین موسوی گزارش می دهد