پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دیوار کوتاه سفارتخانه‌ها در ایران

سفارتخانه ها و کنسولگری ها حریم امن یک دولت در کشوری دیگرند. اما در ایران به ویژه در سالهای پس از انقلاب بارها این حریم نقض شده. از گروگانگیری در روزهای اول انقلاب تا تخریب و تسخیر موقت در سالهای اخیر. آیدین صالحی نگاهی کرده به سابقه بالا رفتن ایرانی ها از دیوار سفارتخانه ها.