پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفتگوی بی‌بی‌سی فارسی با مادر سعید زینالی

غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه ایران در جلسه هفتگی با خبرنگاران ، گفته سندی مبنی بر بازداشت سعید زینالی وجود ندارد . خانواده سعید زینالی می گویند او در جریان حوادث کوی دانشگاه در ۱۸ تیر ۱۳۷۸ بازداشت شد، اما پس از یک سال مقامات قضایی و امنیتی منکر دستگیری او شدند و تاکنون وضعیت او مبهم است. اکرم نقابی، مادر سعید زینالی می‌گوید پسرش را در حضور او بازداشت کردند و سه ماه پس از دستگیری هم با آنها تماس تلفنی داشته؛ و بعضی از مقامات امنیتی به آنها گفته‌اند پسرشان در زندان است. این اواخر با مطرح شدن سئوال درباره سرنوشت سعید زینالی در جلسات سخنگوی قوه قضاییه، آقای اژه‌ای گفته: امکان ندارد کسی بازداشت شود و این موضوع مکتوم بماند. گفت و گو با اکرم نِقابی، مادر سعید زینالی را در این مورد ببینید.