تجمع حدود ۶۰۰ نفر ازکارگران موقت بندر امام خمینی

حق نشر عکس ILNA

حدود ۶۰۰ نفر ازکارگران موقت بندر امام خمینی صبح امروز یک شنبه ۲۰ دی ماه در اعتراض به "تبعیض در دستمزد و مزایا و عدم امنیت شغلی" مقابل اداره کار منطقه ویژه بندر امام تجمع کردند.

به گزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، کارگران قرار داد موقت و پیمانکاری در این تجمع خواستار اجرای قانون کار برابر_دستمزد برابر شدند.

حق نشر عکس ILNA

به گفته یکی از کارگران معترض قانون کار برابر- دستمزد برابر در منطقه ویژه امام خمینی اجرا نمی شود و با وجود برابری مشاغل و مدارک تحصیلی تبعیض چندمیلیون تومانی در دریافتی ها به چشم می خورد.

حق نشر عکس ILNA

کارگران خواهان اجرایی شدن ماده ۳۰ قانون مناطق ویژه اقتصادی هستند. براساس این ماده هیات رسیدگی حل اختلاق موظف است ظرف ۱۰ روز از تاریخ دریافت شکایت به موضوع رسیدگی و نظر خود را اعلام کند.

حق نشر عکس ILNA

همچنین این کارگران موقت خواستار اجرای مصوبه"ساماندهی حقوق و مزایای نیروهای قراردادموقت" هیات وزیران و کارگران پیمانکاری خواستار تضمین امنیت شغلی و افزایش دستمزد و مزایا مشابه نیروهای قراردادی هستند.