پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

انتظار برای گزارش آژانس در آستانه اجرایی شدن برجام

به نظر، طرفین توافق هسته ای ایران و قدرتهای جهان به تعهداتشان عمل کرده اند و همه در انتظار گزارش اژانس بین المللی انرزی اتمی هستند. مقامهای ایران و آمریکا خبر از اجرایی شدن برجام در چندروز آینده داده اند، احتمالا شنبه یا یکشنبه. روزی که برداشته شدن تحریمها آغاز می شود.

کسری ناجی گزارش می دهد.