زنده لحظه به لحظه با رویدادهای روز اجرای توافق جامع اتمی

نکات اصلی

  • احتمالا امروز روز آغاز اجرای توافق هسته‌ای و لغو یا تعلیق تحریم‌های ایران است.
  • مطابق توافق جامع ایران و قدرت‌های جهانی، 'روز اجرا' روزی است که آژانس اعلام کند ایران تعهدات مقدماتی خود را انجام داده است.
  • ایران قلب رآکتور اراک را خارج کرده و در محفظه آن سیمان ریخته تا بعدا قابل استفاده نباشد.
  • ایران تعداد سانتریفوژهایش را به طور چشمگیری کاهش داده است.
  • ایران متعهد شده است که هر گونه فعالیت غنی سازی را در سایت فردو متوقف کند.

پوشش زنده

به روز رسانی پوشش زنده فعلا کار نمی کند.