پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

واکنش ایران به تحریم های تازه موشکی آمریکا

آمریکا علیه ایران کم تحریم وضع نکرده، ولی تازه ترین تحریمها زمانی وضع شد، که بسیاری از ایرانیان برداشته شدن مجموعه ای از تحریمهایی سخت و پرهزینه دیگر را جشن گرفته بودند. آمریکا می گوید تحریمهای تازه یازده فرد یا شرکتی را هدف گرفته که در عملی کردن یکی از بلندپروازانه ترین برنامه های موشکی ایران نقش داشتند. آنهایی که موشک عماد را ساختند، با بردی حدود ۱۷۰۰ کلیومتر و با قابلیت هدایت شوندگی. و از نظر آمریکا آماده برای حمل کلاهک هسته ای. ولی ایران می گوید که هیچ محدودیتی را در زمینه ساخت موشک نپذیرفته و با توسعه توان دفاعی خود پاسخی مبارزه جویانه به آمریکا می دهد. این تحریمها ثابت کننده حرف تندروهایی نیست می گویند آمریکا فقط تحریمهای یک فهرست را پاک و به دیگری اضافه می کند؟ اصلا این تحریمها چقدر موثر است؟

شهریار صیامی گزارش می دهد.