پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مخالفان قراردادهای ایران و اروپا چه می گویند؟

کمتر از یک هفته بعد از سفر رئیس جمهوری ایران به ایتالیا و فرانسه صدای مخالفانش نسبت به قراردادهای میلیارد دلاری بلند شده است. بعضی اولویتهای دولت را در عقد قراردادهای تجاری خارجی زیر سوال برده اند و بعضی مفاد قراردادها را. قراردادهای ایرباس و پژو در مرکز این انتقادها هستند. ایران برای خرید 118 هواپیمای ایرباس و تولید مشترک پژو با فرانسه قرارداد امضا کرده است. امیر پایور گزارش می دهد.