عبدالرضا هوشنگ مهدوی، نویسنده و دیپلمات پیشین ایرانی درگذشت

حق نشر عکس .
Image caption از عبدالرضا هوشنگ مهدوی بیش از هفتاد عنوان مقاله و کتاب تالیفی و ترجمه باقی مانده است

عبدالرضا هوشنگ مهدوی، محقق تاریخ روابط خارجی ایران، نویسنده و دیپلمات پیشین ایرانی در سن ۸۵ سالگی در تهران درگذشت.

مهمترین اثر عبدالرضا هوشنگ مهدوی، "تاریخ روابط خارجی ایران از ابتدای دوره صفویه تا پایان قاجاریه" و "سیاست خارجی ایران در دوران پهلوی" است. این کتاب ها در دانشگاه های ایران تدریس شده است. "آخرین سفر شاه" نوشته ویلیام شوکراس هم از مهمترین ترجمه های آقای مهدوی است.

او دانش آموخته رشته حقوق بین الملل از دانشگاه سوربن در فرانسه و از دیپلمات های ایران تا سال ۱۳۵۹ بود. آقای مهدوی مدتی رئیس اداره محرمانه، آرشیو و کتابخانه وزارت امور خارجه بود.

در زمان وقوع انقلاب بهمن ۱۳۵۷، آقای مهدوی کاردار سفارت ایران در لندن بود و در انتقال سفارت از پرویز راجی، آخرین سفیر شاه در لندن به انقلابیون نقش داشت.

او اولین رئیس هیئت نمایندگی ایران در بریتانیا پس از انقلاب شد که همزمان با دوره ابراهیم یزدی وزیر خارجه دولت موقت مهدی بازرگان بود.

پس از بازنشستگی از وزارت امور خارجه، آقای مهدوی در دانشکده وزارت امور خارجه و دانشگاه امام صادق که در آن دوره افرادی چون هادی سمتی، حسین بشیریه، محسن کدیور و چنگیز پهلوان در آن تدریس می کردند، به مدت ۱۶ سال به تدریس پرداخت اما سرانجام همراه افراد دیگری از جمله این گروه از تدریس محروم شد.

از عبدالرضا هوشنگ مهدوی بیش از هفتاد عنوان مقاله و کتاب تالیفی و ترجمه باقی مانده است.