پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

حسن روحانی: نه تحجر، نه فمینیسم

حسن روحانی ازمحدود کردن نقش زنان در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی انتقاد کرده وگفته تحجر را نمی پذیرد، اما به روشنی هم گفته: تفکرات فمینیستی را قبول ندارد. رییس جمهوری ایران در همایش 'زنان، اعتدال و توسعه' سخنرانی می کرد. او بارها در زمان مبارزات انتخاباتی و بعد از آن هم از نقش زنان در جامعه و سهم آنان در پیروزی خود در انتخابات گفته بود. اما در زمان تقسیم پست های بلند پایه دولتی، باز هم سهمی برای زنان در نظر نگرفت. امشب می پرسیم، دولت ایران عملا چه نقشی برای زنان قائل است، چقدراین نقش همسوست با نقشی که فقه شیعه به زنان می دهد یا با نگاه رهبر ایران که زنان را بیشتر مادر وخانه دار می بیند. ازهمه اینها که بگذریم، آقای روحانی شخصا در این زمینه چه کرده است؟

سیاوش اردلان گزارش می دهد.