پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دغدغه‌های محیط زیستی رای‌دهندگان مجلس در شاهرود

سروش از شاهرود درخواستش از نماینده آینده شهرش را در این ویدئو ضبط کرده و برای بی‌بی‌سی فارسی فرستاده است. شما چه درخواستی از نماینده شهر و استان‌تان در مجلس آینده دارید؟

ویدئوهایتان را از طریق تلگرام به bbcshoma@ بفرستید یا به shoma@bbc.co.uk ایمیل کنید.