پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

رهبر ایران بر شرکت در انتخابات تاکید کرد

رهبر ایران، گفته شرکت در انتخابات، نظام جمهوری اسلامی را بیمه می کند. آیت الله خامنه ای که در دیدار فرماندهان و جمعی از پرسنل نیروی هوایی سخنرانی می کرد، از مسئولان خواسته که به گفته او سرگرم جنجال های روزمره انتخاباتی نشوند.

فرداد فرحزاد گزارش می دهد.