نمایه استان گیلان

حق نشر عکس dadeh.org

گیلان

جمعیت: ۲,۵۴۳,۰۰۰

درصد باسوادی: ۸۴.۲۹ (رتبه در کشور: ۱۰)

درصد بیکاری:۱۳.۲ (رتبه در کشور: ۶)

متوسط درآمد ماهانه: ۱,۸۸۳,۰۴۲ (رتبه در کشور: ۹)

مشکلات و کاستی‌ها

تغییر کاربری زمین: یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم استان ساماندهی وضعیت کشت چای٬ برنج و نوغان و جلوگیری از تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی است.

دفن زباله و پسماند: یکی از نمایندگان استان می‌گوید دفن زباله و وضعیت پسماندها از مهم‌ترین خواسته‌های مردم گیلان است.

نابودی جنگل‌ها: در سالیان اخیر مسائلی مثل نابودی جنگل‌ها، تصرف و تغییر کاربری سواحل، تغییر کاربری اراضی کشاورزی و ... در این استان هم مانند مازندران گسترش یافته است.

جاده‌ و اسکله: رامین از شهر تالش گیلان می‌گوید مهم‌ترین مشکل این استان نبود جاده‌های متناسب با جمعیت است. و او همچنین از نبود بندر و اسکله به اندازه کافی گلایه دارد. اینجا بشنوید