نمایه استان مازندران

حق نشر عکس dadeh.org

مازندران

جمعیت: ۳,۱۸۲,۰۰۰

درصد باسوادی: ۸۵.۷ (رتبه در کشور : ۹)

درصد بیکاری:۱۲.۷ (رتبه در کشور:۷ )

متوسط درآمد ماهانه:۲,۰۰۴,۵۱۷ (رتبه در کشور: ۶)

مشکلات و کاستی‌ها

زباله و پروژه‌های عمرانی: روزنامه همشهری در آستانه سفر حسن روحانی به مازندران در گزارشی ناتمام ماندن پروژه‌های بزرگی چون آزادراه تهران-شمال و بازیافت زباله را از مهمترین معضلات مازندران معرفی کرد. آزادراه تهران شمال از پروژه‌های عمرانی است که فعالان محیط زیست مخالف اجرای آن هستند.

تخریب محیط زیست: تخریب و تصرف جنگل بزرگترین عامل تغییر چشم‌انداز مازندران است. مشکل بزرگ‌تر اما تصرف غیرقانونی ۹۰ درصد از عرصه ساحلی است. رهاسازی فاضلاب شهری در رودخانه‌ها از دیگر مشکلات استان است.

گردشگری: امید از جویبار مازندران مخالف تاسیس کارخانه‌های صنعتی در این استان است و می‌گوید به جای صنعتی کردن این استان برای جذب درآمد باید بر گردشگری تاکید کرد. اینجا بشنوید