نمایه استان سیستان و بلوچستان

حق نشر عکس dadeh.org

سیستان و بلوچستان

جمعیت: ۲,۷۹۱,۰۰۰

درصد باسوادی: ۷۱.۵۶ (رتبه در کشور: ۳۱)

درصد بیکاری: ۱۰.۹ (رتبه در کشور: )

متوسط درآمد ماهانه: ۱,۵۸۰,۴۱۷ (رتبه در کشور: ۱۷)

مشکلات و کاستی‌ها

مشکلات تحصیلی: سیستان بلوچستان بیشترین درصد بی‌سوادی را در کشور دارد. بسیاری از روستاها مدرسه ندارند و کودکان برای رفتن به مدرسه باید کیلومترها پیاده بروند.

فقر و بیکاری: نماینده مردم زاهدان گفته "فقر و فلاکت در استان سیستان و بلوچستان مشترک است. تمام مردم این استان مشکلات جدی دارند و متاسفانه سیستان و بلوچستان در تمام شاخص‌ها از آخر اول است." به گفته یکی دیگر از نمایندگان بیش از ۷۰ درصد مردم در فقر مطلق زندگی می‌کنند.

ریزگرد و خشکی هامون: ریزگرد و خشکسالی بحران ایجاد کرده است. به گفته کارشناسان سیستان و بلوچستان "ویران‌شده‌ترین" بخش جغرافیای ایران است. مشاغل بومی مانند کشاورزی و دامداری از بین رفته و امرار معاش به قاچاق گره خورده است. خشک شدن هامون زندگی مردم را سخت کرده است. حلیمه عالی، یکی از نمایندگان سیستان و بلوچستان اعتقاد دارد ۸۰ درصد مردم منطقه سیستان به دلیل خشکسالی تالاب هامون با فقر و تنگدستی دست و پنجه نرم می‌کنند.

امنیت: نظرسنجی سایت محلی 'عصر هامون' در آستانه سفر حسن روحانی به استان سیستان و بلوچستان نشان داده که سه خواسته مهم مردم زاهدان امنیت و اشتغال است. مهران در سیستان بلوچستان می‌گوید اصلی‌ترین دلیل ناامنی نداشتن شغل و درآمد است. اینجا بشنوید