پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

رای نیاوردن جنتی، مصباح و یزدی چقدر محتمل است؟

در هفته های اخیر، فراخوانی در شبکه های مجازی به جریان افتاده که موضوع آن، تلاش برای رای نیاوردن محمد یزدی، احمد جنتی و محمدتقی مصباح یزدی در انتخابات مجلس خبرگان است.

این فراخوان، در قالب دعوت از رای دهندگان در تهران به رای دادن به ۱۶ نفر "غیر از" آقایان یزدی، جنتی و مصباح بوده تا با کاهش آرای آنها در مقایسه با رقبا، امکان حذفشان از فهرست نهایی ۱۶ منتخب تهران میسر شود.

نازنین جاوید، مجری چشم‌انداز بامدادی، گفتگویی انجام داده در این زمینه با حسین باستانی، تحلیلگر مسائل ایران.

این گفتگو در چشم‌انداز بامدادی چهارشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۴ (۱۷ فوریه ۲۰۱۶) پخش شده است.

برای شنیدن گزارش‌های بیشتر به صفحه رادیو یا ساوند‌کلاود ما مراجعه کنید.