کاهش روحانیون و افزایش پاسداران؛ مجلس به روایت آمار

دو قشری که در ۹ دوره گذشته، حضور پر رنگی در مجلس شورای اسلامی داشته‌اند روحانیون و اعضای (سابق) سپاه پاسداران و نیروی بسیج بوده‌اند.

شمار روحانیون که نخست اکثریت مجلس را تشکیل می‌دادند، در طول ۹ دوره پایین آمده و در مقابل تعداد نمایندگانی که سابقه حضور در سپاه یا بسیج را داشته‌اند، بالا رفته است.

ایران در میان کشورهای جهان یکی از کمترین سطوح حضور زنان در مقام‌های عالی سیاسی را دارد و در مجلس شورای اسلامی نیز نسبت نمایندگان زن به تعداد کل کرسی‌ها بین حدود ۲ تا ۵ درصد در نوسان بوده است.

یکی از مسائل عمده در هر انتخاباتی در ایران بررسی صلاحیت‌ها توسط شورای نگهبان است.

از انتخابات مجلس پنجم به بعد شورای نگهبان در هر دوره صلاحیت تعداد کمتری از نامزدها را تایید کرد. در انتخابات امسال هرچند شمار نامزدهای تایید صلاحیت شده بیشتر از دوره قبلی است؛ اما با این حال درصد تاییدشدگان نسبت دوره قبلی مجلس کاهش داشته است.

به نظر می‌رسد در دوره‌هایی که درصد بالاتری از داوطلبان تایید صلاحیت شده‌اند، مشارکت در انتخابات (نسبت تعداد رای‌دهندگان به تعداد واجدین شرایط) نیز بالا رفته است.

میانگین سن نمایندگان مجلس در ۹ دوره اخیر بالا رفته است.

این مطلب با استفاده از اطلاعات "درگاه داده‌های ایران" (مهرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی سیراکیوز)، داده‌های وزارت کشور ایران و مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده است.نمودارهای شمار اعضای سپاه و روحانیون در مجلس و میانگین سنی نمایندگان بر مبنای اطلاعات بخشی از مطالعه مشترک مهرزاد بروجردی و کوروش رحیم خانی تهیه است.