پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

روز جهانی زبان مادری؛ آرایش و تنوع زبانی و مشکلات آن در ایران

امروز ۲۱ فوریه، روز جهانی زبان مادری نامگذاری شده. روزی که ریشه اش به تظاهرات و کشته شدن دانشجویان بنگالی پاکستان برای به رسمیت شناختن زبان بنگالی بعنوان زبان دوم کشورشان در سال ۱۹۵۲ برمی‌گردد. یونسکو بعدا در سال ۱۹۹۹ این روز را برای کمک به تنوع زبانی و فرهنگی روز زبان مادری نامید. علی عطار نگاهی کرده به آرایش و تنوع زبانی و مشکلات آن در ایران