آلبوم عکس: تجمع معترضان به حیوان آزاری در مقابل سازمان محیط زیست

صبح امروز دوشنبه سوم اسفند ماه گروهی از معترضان به حیوان آزاری به همراه تعدادی از هنرمندان جلوی سازمان حفاظت محیط زیست تجمع کردند

این تجمع مورد توجه کاربران شبکه های مجازی قرار گرفته و تصاویر زیادی از این تجمع در این شبکه ها منتشر شده است.

حق نشر عکس
حق نشر عکس
حق نشر عکس
حق نشر عکس
حق نشر عکس
حق نشر عکس
حق نشر عکس
حق نشر عکس
حق نشر عکس
حق نشر عکس