سپاه پاسداران 'هوانیروز' تشکیل می‌دهد

حق نشر عکس FARS News Agancy

سرتیپ عبدالله عراقی، جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران ایران گفته است که سپاه به دستور رهبر این کشور در حال تشکیل "هوانیروز" است.

سپاه پاسداران ایران دارای نیروهای زمینی، دریایی، هوافضا، قدس و سازمان بسیج است.

نیروی هوافضای سپاه که در سال ۱۳۸۸ تشکیل شد در عمل نیروی هوایی این تشکیلات مسلح است که به گفته مقامات در حوزه فن آوریهای فضایی نیز فعالیت دارد.

بر اساس گزارش ها، هلی‌کوپترهای نیروی زمینی سپاه پاسداران ایران در هماهنگی با سایر نیروهای سپاه و همچنین دیگر تشکیلات مسلح ایران مورد استفاده قرار می‌گرفته است.

هوانیروز شامل یگانهای مجهز به هلی‌کوپترهای لجستیکی-پشتیبانی و همچنین آفندی است و در ایران هوانیروز ارتش بخشی از نیروی زمینی این کشور است.