پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

عربستان محاکمه ۳۲ نفر را به اتهام جاسوسی برای ایران آغاز کرد

عربستان، سی شهروند شیعه این کشور را به همراه یک ایرانی و یک افغان، به اتهام جاسوسی برای ایران محاکمه می کند. محاکمه هشت نفر از این سی و دو نفر، از دیروز آغاز شده است. به گفته رسانه های عربستان، آنها سه سال پیش بازداشت شده بودند. دیروز هم بحرین، متحد عربستان، برای مقابله با آنچه دخالتهای ایران خوانده، از اتخاذ تصمیم هایی از جمله محدودیتهای سفر و نظارت بر مبادلات بانکی خبر داد.

فرداد فرحزاد گزارش می دهد.