پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مشاهده از حوزه رای‌گیری: علی از یزد

علی از یزد درباره مشاهدات خود از روز رای‌گیری انتخابات ایران می‌گوید: من رای دادم به خاطر این که مجلس خانه ملت باشد نه خانه تندروها. مشارکت جوانان و تعداد رای دهندگان بسیار بالا بود. فکر میکنم این بار مجلس متفاوتی از مجلس های قبل داشته باشیم.