پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مشاهده از حوزه رای‌گیری: علی رضا از کلاردشت

علی رضا از کلاردشت درباره مشاهدات خود از روز رای‌گیری انتخابات ایران می‌گوید: به این خاطر رای دادم که فکر میکنم از تحریم غیر منسجم و ناکارآمد هیچ کاری بر نمی آید. من به اصلاح طلبان رای دادم. مایل هستم که کشور از طریق اصلاح طلبان بهبود پیدا کند و به پیشرفت بهتری برسیم.