پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مشاهده از حوزه رای‌گیری: محمد از تهرانسر

محمد از تهرانسر درباره مشاهدات خود از روز رای‌گیری انتخابات ایران می‌گوید: تنها راه ما همین بود که در انتخابات شرکت کنیم. این را تاثیرگذار میدانیم. من هم امروز رفتم در حوضه انتخابی تهرانسر، شلوغ بود و جمعیت زیاد بود. مشکل خاصی نبود. خیلی راحت رای دادیم. فقط یکی دو ساعت در صف بودیم.