پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

از متن تا حاشیه انتخابات اسفند

این دور از انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری حواشی زیادی داشت. از نام نویسی داوطلبان و بررسی صلاحیتهای آنها تا صحبتهای مقامهای حکومتی که گهگاه در تقابل با هم بود.

مسعود آذر گزارش می دهد.