پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تردید در مورد شرکت مهدی کروبی در انتخابات

در ایران، دو انتخابات همزمان در جریان است. رقابت برای کسب ۲۹۰ کرسی مجلس شورای اسلامی و ۸۸ کرسی مجلس خبرگان. درهمین حال، در مورد رای دادن مهدی کروبی تردید بوجود آمده است. آقای کروبی که ۵ سال در حصر است تقاضای یک صندوق سیار برای رای دهی کرده بود. با اینکه، وزارت کشور به نقل از استانداری تهران گفته بود او رای داده، فرزندش، محمدحسین کروبی می گوید خانواده نمی توانند تایید کنند که تا ساعت شش او رای داده باشد.

مجید خیام دار گزارش می دهد.