مقایسه تطبیقی ١٦ نماینده استان تهران در دوره‌های چهارم و پنجم مجلس خبرگان

حق نشر عکس Mehr

در میان ۱۶ نماینده استان تهران در مجلس خبرگان دوره پنجم، فقط شش نفر از آنان در دوره چهارم نیز از تهران به این مجلس راه یافته بودند.

اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد امامی کاشانی در هر دو دوره به عنوان نمایندگان اول و دوم تهران وارد مجلس خبرگان شدند. اما مشخص ترین تفاوت، راه نیافتن محمد یزدی (رئیس فعلی مجلس خبرگان) و محمد تقی مصباح یزدی به مجلس جدید است که در دوره‌ قبلی آرای نسبتا بالایی به دست آورده بودند.

احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان هم که در دوره قبلی در رده پنجم قرار داشت در این دوره به عنوان آخرین نفر فهرست ۱۶ نفره وارد مجلس شد.

دوره چهارم مجلس خبرگان، چهار رئیس به خود دید که سه نفر از آنان در مجلس پنجم حضور ندارند.

علی مشکینی که ریاستش بر خبرگان رهبری از تاسیس آن تا مجلس چهارم ادامه داشت، در مرداد ۱۳۸۶ درگذشت و اکبر هاشمی رفسنجانی از سال ۸۶ تا ۸۹ به ریاست مجلس خبرگان رسید.

در انتخابات برای ریاست این مجلس در سال ۱۳۸۹، محمدرضا مهدوی کنی که در انتخابات میان‌دوره‌ای به جای آقای مشکینی وارد مجلس شده بود، بیشتر از آقای هاشمی رای آورد و سومین رئیس مجلس خبرگان شد.

پس از آنکه آقای مهدوی‌کنی در سال ۱۳۹۳ درگذشت، محمد یزدی با بیشترین آرا ریاست را به دست آورد.

محمد باقری کنی، برادر بزرگتر آقای مهدوی کنی که در دوره‌های قبلی نماینده بود، سومین نماینده مورد حمایت اصولگرایان در استان تهران بود که نتوانست به دوره پنجم راه یابد.

دو نماینده استان تهران در مجلس چهارم (محسن کازرونی و عبدالعلی نمازی) امسال از استان‌های دیگر نامزد شدند و توانستند در مجلس خبرگان بمانند.

در میان ۱۶ نفری که امسال از استان تهران به مجلس راه یافته اند، چهار نفر (آقایان هاشمی رفسنجانی، امامی کاشانی، موحدی کرمانی و احمد جنتی) در هر چهار دوره پیشین نیز حضور داشته‌اند و پنج نفر تاکنون سابقه نمایندگی در مجلس خبرگان را نداشته‌اند.

نمایندگان تهران در دوره‌های چهارم و پنجم مجلس خبرگان (به ترتیب اکثریت آرا)
دوره چهارم ۱۳۸۵ وضعیت در مجلس پنجم دوره پنجم ۱۳۹۴ سابقه در مجلس خبرگان
۱ اکبر هاشمی رفسنجانی نفر اول ۱ اکبر هاشمی رفسنجانی از ابتدا تاکنون
۲ محمد امامی کاشانی نفر دوم ۲ محمد امامی کاشانی از ابتدا تاکنون
۳ علی مشکینی * درگذشت در سال ۱۳۸۶ ۳ حسن روحانی سوم و چهارم
۴ محمد یزدی راه نیافت ۴ محسن قمی سوم و چهارم
۵ احمد جنتی نفر شانزدهم ۵ محمد علی موحدی کرمانی از ابتدا تاکنون (تا پیش از این از استان کرمان)
۶ محمد تقی مصباح یزدی راه نیافت ۶ قربانعلی دری نجف آبادی دوم، سوم و چهارم
۷ حسن روحانی نفر سوم ۷ ابوالفضل میرمحمدی سوم و چهارم (استان مرکزی)
۸ قربانعلی دری نجف آبادی نفر ششم ۸ محمد محمدی ری‌شهری دوم و سوم
۹ محسن کازرونی نماینده از استان البرز ۹ ابراهیم امینی اول، دوم، سوم (استان چهارمحال و بختیاری)
۱۰ محسن خرازی در انتخابات شرکت نکرد ۱۰ محمود علوی دوره چهارم
۱۱ رضا استادی در انتخابات شرکت نکرد ۱۱ نصرالله شاه آبادی نخستین حضور
۱۲ عبدالعلی نمازی نماینده از استان اصفهان ۱۲ محمد علی تسخیری نخستین حضور
۱۳ محمد باقری کنی راه نیافت ۱۳ محسن اسماعیلی نخستین حضور
۱۴ محمد محمدی گیلانی درگذشت در سال ۱۳۹۳ ۱۴ محمد حسن زالی نخستین حضور
۱۵ محسن قمی نفر چهارم ۱۵ هاشم بطحایی نخستین حضور
۱۶ محمد حسن مرعشی** درگذشت در سال ۱۳۸۷ ۱۶ احمد جنتی از ابتدا تاکنون
* محمدرضا مهدوی کنی (درگذشت ۱۳۹۳) در انتخابات میان‌دوره‌ای سال ۱۳۸۶ جایگزین علی مشکینی شد ** محمود علوی در انتخابات میان‌دوره‌ای (سال ۱۳۸۷) جایگزین محمد حسن مرعشی شد