پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفت‌وگو با رضا پهلوی درباره انتخابات اخیر ایران

رضا پهلوی، رییس شورای ملی ایران و ولیعهد سابق در پیامی به مناسبت انتخابات اخیر گفته چه آنهایی که رای داده اند و چه آنهایی که انتخابات را تحریم کردند، همه به گفته او "ملت بزرگ ایران" را تشکیل می دهند. او می گوید آنها که در اعتراض، رای نداده اند، به دنبال تغییر بنیادین برای ایرانی نوین با یکدیگر همصدا شده اند.