پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

خاتمی ممنوع: هم در عزا، هم در عروسی!

محمد خاتمی، رییس جمهوری پیشین ایران تا حالا ممنوع التصویر بود اما به نظر ممنوع العروسی هم هست. آقای خاتمی برای رفتن به مراسم عروسی نرگس موسوی آماده شده بود که ماموران امنیتی اجازه خروج از خانه ندادند. نرگس موسوی، دختر زهرا رهنورد و میرحسین موسوی است. البته آنها هم غایب بودند چون 5 سال است که در حصرند. معلوم نیست دلیل این اقدام چه بوده اما در جریان انتخابات اخیر، آقای خاتمی نقش مهمی در تبلیغات برای فهرست مورد حمایت اصلاح طلبان داشت. فهرستی که همه اعضایش به مجلس راه یافتند.

محمد امینی گزارش می دهد.