پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کشمکش روحانی و محافظه‌کاران بر سر خاتمی

حسن روحانی رییس جمهوری ایران برای دومین روز پیاپی صریحا از محمد خاتمی رییس جمهوری پیشین حمایت کرد. دادستانی تهران در روزهای گذشته دو بار مانع خروج آقای خاتمی از منزلش شده است. یک بار برای شرکت در مراسم عروسی فرزند میرحسین موسوی و زهرا رهنورد و یک بار هم امروز برای شرکت در مراسم اولین سالگرد فوت خواهرش.

کسری ناجی گزارش می دهد.