پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

طرح انتقال آب به فلات تشنه

حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در سفرش به استان یزد از تصویب طرح انتقال آب دریای عمان و خلیج فارس به فلات مرکزی ایران خبر داد. آقای روحانی گفت، یزد اولین استانی خواهد بود که در این طرح بزرگ، آب رسانی می شود. دولت آقای روحانی به علت مخالفت سازمان حفاظت محیط زیست، پروژه انتقال آب دریای خزر به استان سمنان را متوقف کرد. پروژه ای که در دولت آقای احمدی نژاد شروع شده بود.

شهریار صیامی گزارش می دهد.