پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

واکنش کاخ سفید به آزمایش‌های موشکی ایران

کاخ سفید می گوید بزودی درباره جوابی مناسب به آزمایشهای موشکی ایران تصمیم خواهد گرفت. واشنگتن گفته این فعالیت ها نقض توافق هسته ای نیست اما ناقض قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل است. از زمان برجام، کنگره آمریکا فشار زیادی بر کاخ سفید میاورد که تحریمهای تازه ای علیه ایران اعمال کند. دو ماه پیش هم، آمریکا تحریمهایش علیه برنامه موشکی ایران را افزایش داد.

کسری ناجی گزارش می دهد.