پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سه کشته و ده ها مصدوم در جریان مراسم چهارشنبه سوری در ایران

از روی آتش پریدند و رقصیدند و خوش گذراندند. میلیونها ایرانی شب آخرین چهارشنبه سال را با جشن و شادی گذراندند. اما مثل هرسال، اتفاقات ناخوشایندی هم رخ داد. ا زجمله مرگ سه نفر و زخمی شدن ده ها نفر.

سعیده هاشمی گزارش می دهد.