پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

"گل اومد بهار اومد" با بچه‌های بی‌بی‌سی فارسی

بر و بچه‌های بی‌بی‌سی فارسی که دستی به ساز و موسیقی دارند به مناسبت نوروز دور هم جمع شدند تا یک ترانه خاطره انگیز را از مرحوم پوران شاپوری برای شما اجرا کنند.