پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شیرازه (۶): زنان

در نوروز امسال، از دوم فروردین تا چهاردهم این ماه، مثل دو سال گذشته برنامه شیرازه از رادیوی فارسی بی بی سی پخش می شود.

سام فرزانه تهیه کننده این برنامه، امسال گلستان سعدی را در کانون این برنامه قرار داده و در سیزده قسمت، درباره مسائلی که در این کتاب مطرح میشود، صحبت میکند.

ششمین بخش شیرازه، به نگاه سعدی به زنان در گلستان اختصاص دارد.

این قسمت از برنامه شیرازه در چشم انداز بامدادی هفتم فروردین ۱۳۹۵ (۲۶ مارس ۲۰۱۶) از رادیو بی‌بی‌سی پخش شده است.

برای شنیدن گزارش های بیشتر به صفحه رادیو یا ساوند کلاود ما مراجعه کنید.