پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شیرازه (١٠): سیاست در گلستان سعدی

در نوروز امسال، از دوم فروردین تا چهاردهم این ماه، مثل دو سال گذشته برنامه شیرازه از رادیوی فارسی بی بی سی پخش می شود.

سام فرزانه تهیه کننده این برنامه، امسال گلستان سعدی را در کانون این برنامه قرار داده و در سیزده بخش، درباره مسائلی که در این کتاب مطرح میشود، صحبت میکند.

گلستان سعدی، فقط یک کتاب اخلاق برای مردم عادی نبوده و سعدی در آن سعی کرده تا به شاهان هم درس بدهد. در بخش دهم این مجموعه، سام فرزانه سراغ موضوع سیاست در گلستان رفته و نظر عباس میلانی را پرسیده درباره نشانه های تجدد در گلستان سعدی.

این قسمت از برنامه شیرازه در چشم انداز بامدادی ١١ فروردین ۱۳۹۵ (٣٠ مارس ۲۰۱۶) از رادیو بی‌بی‌سی پخش شده است.

برای شنیدن گزارش های بیشتر به صفحه رادیو یا ساوند کلاود ما مراجعه کنید.