پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

رییس جمهور اتریش: روابط ایران و اتریش تحت تاثیر لغو سفر روحانی قرار نمی گیرد

رئیس جمهورى اتریش مى گوید از لغو سفر حسن روحانى به اتریش، ناراحت شده؛ ولى روابط دو کشور محکم تر از آنست که تحت تاثیر این مساله قرار گیرد. هاینتس فیشر گفت تدابیر امنیتی کافی برای سفر آقای روحانی در نظر گرفته شده بود. در غیاب رئیس جمهورى ایران، امروز تفاهم نامه هایی به ارزش حدود ٢ میلیارد یورو در حضور روساى اتاقهاى بازرگانى دو طرف بین شرکتهاى ایرانى و اتریشى امضا شد.

مصاحبه ای اختصاصى امیر پایور با هاینتس فیشر رئیس جمهورى اتریش.