"جهان کوچک" در شهر ملایر

این عکس‌ها‌ را سعید از "جهان کوچک" ملایر گرفته و برای بی‌بی‌سی فرستاده‌است. در طرح "جهان کوچک" آثار تاریخی و باستانی ایران و جهان در اندازه کوچک بازسازی شده‌است. شما هم اگر مایلید می‌توانید از مناظر و اتفاقات محل زندگی‌تان عکس بگیرید و برای ما بفرستید.

حق نشر عکس ugc
حق نشر عکس ugc
حق نشر عکس ugc
حق نشر عکس ugc
حق نشر عکس ugc
حق نشر عکس ugc
حق نشر عکس ugc
حق نشر عکس ugc
حق نشر عکس ugc
حق نشر عکس ugc
حق نشر عکس ugc