پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شیرازه (۱۲): طنز فاخر سعدی

در نوروز امسال، از دوم فروردین تا چهاردهم این ماه، مثل دو سال گذشته برنامه شیرازه از رادیوی فارسی بی بی سی پخش می شود.

سام فرزانه تهیه کننده این برنامه، امسال گلستان سعدی را در کانون این برنامه قرار داده و در سیزده بخش، درباره مسائلی که در این کتاب مطرح میشود، صحبت میکند.

بخشی از موفقیت سعدی در گلستانش و اقبال عمومی به این کتاب را به خاطر طنز سعدی در نوشتارش می دانند.

در دوازدهمین برنامه شیرازه که امروز می شنوید، سام فرزانه به طنز فاخر سعدی پرداخته، این قسمت از برنامه شیرازه در چشم انداز بامدادی ١٣ فروردین ۱۳۹۵ (۱ آوریل ۲۰۱۶) از رادیو بی‌بی‌سی پخش شده است.

برای شنیدن گزارش های بیشتر به صفحه رادیو یا ساوند کلاود ما مراجعه کنید.