گروهی از کارگران نساجی مازندارن مقابل فرمانداری قائم‌شهر تجمع کردند

حق نشر عکس ilna

ایلنا، خبرگزاری کار ایران، می‌گوید شماری از کارگران نساجی مازندران امروز چهاردهم فروردین (دوم آوریل) در برابر ساختمان فرمانداری قائم‌شهر در استان مازندران تجمع کردند.

بر اساس گزارش ایلنا تجمع کنندگان در حدود ۲۵۰ نفر هستند و به "شرایط جدید کار" که نساجی مازندران به عنوان کارفرما برای آنها در نظر گرفته، اعتراض دارند.

ایلنا می‌گوید براساس بخشنامه‌ای که به تازگی از سوی نساجی مازندران منتشر شده "تمامی کارگرانی که از این پس در نساجی مازندران مشغول به کار شوند باید علاوه بر داشتن گواهی عدم سوء پیشینه و اعتیاد، به کارفرما سفته و تعهد کتبی هم ارائه کنند."

از دو سال قبل فعالیت این کارگران به صورت روزمزدی درآمده است. کارگران معترض می گویند آنچه باعث نگرانی آنها شده این است که "کارفرما در نظر دارد با استفاده از این شیوه جدید تعداد نامعلومی از کارگران باسابقه را تعدیل کند."

نساجی مازندران از واحدی های تولیدی مشهور در ایران است. بر اساس گزارش ایلنا کارگران این کارخانه به صورت میانگین حدود ۱۶ سال سابقه کار دارند و تعداد قابل توجهی از آنها در معرض بازنشستگی پیش از موعد هستند.

بر اساس این گزارش معوقات بیمه‌ای کارگران نساجی مازندران از مرداد ماه سال گذشته باقی مانده و به تامین اجتماعی پرداخت نشده است.